Οι υπερσύγχρονοι χώροι του Κ.Ε.Π.Ε. “Αριστοτέλειο” μεγιστοποιούν την ποιότητα των μαθημάτων, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά εργαλεία στους μαθητές και στους εκπαιδευτές μας, συνδυάζοντας πάντα την αισθητική.